TRANSLATOR s.c. Marian Gaca, Bogusława Gaca
ul. Olszynki Grochowskiej 63/2
04-281 Warszawa

Godziny otwarcia:    poniedziałek – piątek 10.00-17.00,  sobota 11.00-13.00

Bank:            PKO BP
Nr konta:     53 1020 1156 0000 7402 0010 5569

Przed dokonaniem zakupu, należy zapoznać się z niniejszym regulaminem. Dokonanie zakupów w naszym sklepie oznacza akceptację postanowień regulaminu.

 

Wstęp

 1. Podstawową formą działalności firmy TRANSLATOR s.c., jest sprzedaż modeli zdalnie sterowanych, zabawek i instrumentów muzycznych za pośrednictwem sklepu internetowego: http://www.zdalniesterowane.pl .
 2. Sprzedawane produkty są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję importera.
 3. Firma TRANSLATOR s.c. oferuje dostęp do serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego importer sprzedawanych produktów.
 4. Staramy się, aby podawane dane techniczne oraz cechy sprzedawanych produktów były zgodne ze stanem faktycznym. Ewentualne błędy w publikowanych informacjach nie mogą być podstawą do roszczeń.
 5. Robimy wszystko, aby kolory produktów prezentowanych na naszej stronie były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne różnice wynikające z odwzorowania barw na różnych monitorach.
 6. W razie wątpliwości, przed dokonaniem zakupu, prosimy o kontakt telefoniczny lub przez pocztę e-mail, z naszą firmą.
 7. Wszystkie ceny w sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 8. Ceny podane na stronie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i nie mogą być podstawą do roszczeń wobec sprzedawcy.
 9. Firma TRANSLATOR s.c. ma prawo odmówić realizacji zamówienia z ważnych powodów (brak zamówionego towaru w magazynie lub jego wada, istotna zmiana cen hurtowych). W takim przypadku, Klient informowany jest telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.
 10. Oferta sklepu ważna jest tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Składanie zamówień

 1. Produkty mogą być zamawiane za pośrednictwem sklepu internetowego http://www.zdalniesterowane.pl z wykorzystaniem funkcji koszyka.
 2. Zaleca się wcześniejsze logowanie na stronie http://www.zdalniesterowane.pl.
 3. Zamówienia można składać również z pominięciem procedury rejestracji.
 4. Inną formą składania zamówień jest wykorzystanie poczty e-mail zdalniesterowane@gmail.com albo zamówienia telefonicznie 22 8258020.
 5. Zamówienia realizowane są w terminie do dwóch dni roboczych od daty złożenia.
 6. Klient jest informowany o braku któregokolwiek z zamówionych towarów oraz zostaje podany przybliżony terminie dostawy.
 7. Klient powinien podać niezbędne dane, jeśli za zamówione produkty ma zostać wystawiona faktura VAT.

Realizacja zamówień

1. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, InPost lub Poczty Polskiej.

2. Klient może także umówić się na odbiór zamówionego towaru osobiście w siedzibie firmy:
TRANSLATOR s.c.
ul. Olszynki Grochowskiej 63 lok.2, 04-281 Warszawa.

3. Koszty przesyłki ponosi Klient zgodnie z cennikiem.

4. Firma TRANSLATOR s.c. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówień,  spowodowane  działalnością firmy kurierskiej oraz poczty.

5. Przesyłki kurierskie są ubezpieczone. W momencie odbioru przesyłki, należy zgłosić kurierowi ewentualne uszkodzenia i w jego obecności sporządzić raport szkody.

6. W przypadku niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem, Klient powinien powiadomić sprzedawcę o tym fakcie w ciągu trzech dni od daty dostarczenia przesyłki. Po tym okresie reklamacje nie będą uznawane.

7. Modele, zamówienia objętościowe lub zawierające cenne towary, wysyłamy jedynie za pośrednictwem firmy kurierskiej.

8. TRANSLATOR s.c. zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu dostarczenia zamówionej przesyłki po uprzednim powiadomieniu klienta telefonicznie lub mailowo.

Opłaty

 1. Zapłatę za zamówiony towar Klient reguluje przy odbiorze (kwota zamówienia powiększona o koszt wysyłki) lub przelewem przed wysyłką .
 2. Przelewu dokonuje na konto firmy TRANSLATOR s.c.:
  Bank: PKO BP
  Nr konta: 53 1020 1156 0000 7402 0010 5569
 3. W przypadku płatności przelewem, przesyłka wysyłana jest do klienta po zaksięgowaniu na koncie firmy wymaganej kwoty, bądź przedstawieniu przez klienta wiarygodnego dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności.
 4. Rozliczenie transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
 5. Wszelkie reklamacje dotyczące transakcji płatniczych będą rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia roszczenia.

Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z zamówieniem, Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 3 dni od momentu otrzymania przesyłki. Klient powinien odesłać otrzymany towar wraz z opisem przyczyny reklamacji.
 2. Podstawowym warunkiem rozpatrzenia reklamacji, jest oryginał dowodu zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT.
 3. Produkt powinien być odesłany do siedziby firmy TRANSLATOR s.c. w takiej formie jak był dostarczony, to znaczy odpowiednio zabezpieczony.
 4. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania reklamowanego produktu.
 5. W przypadku nieuznania reklamacji, po uzgodnieniu z Klientem, usterka może zostać usunięta w ramach płatnej usługi serwisowej.

Zwrot towaru

 1. Klient ma prawo do zwrotu produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania produktu, żądając zwrotu gotówki.
 2. Firma TRANSLATOR s.c dokona zwrotu gotówki po wcześniejszym dostarczeniu towaru.
 3. Zwracany towar nie powinien nosić śladów użytkowania oraz powinien znajdować się w oryginalnym opakowaniu. Opakowanie powinno posiadać ewentualne plomby i nie może być uszkodzone.
 4. W przypadku nie spełnienia podanych warunków, firma TRANSLATOR s.c. ma prawo do naliczenia opłat związanych z doprowadzeniem zwróconego towaru do stanu pierwotnego.
 5. W przypadku, gdy zwracany towar jest uszkodzony (w wyniku działań klienta),  TRANSLATOR s.c. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu lub też do obciążenia klienta kosztami naprawy.
 6. Zwrotu towaru można dokonać osobiście lub przysyłając towar do siedziby firmy.

Gwarancja

 1. Każdy produkt zakupiony w TRANSLATOR s.c. jest fabrycznie nowy i objęty gwarancją.
 2. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, licząc do daty zakupu produktu, o ile na produkcie nie oznaczono inaczej.
 3. Czas realizacji naprawy gwarancyjnej wynosi 14 dni roboczych, licząc od daty dostarczenia produktu do siedziby firmy lub bezpośrednio do serwisu importera. W przypadku konieczności przeprowadzenia naprawy u importera, czas realizacji może być przedłużony.
 4. Reklamacji podlegają jedynie wady ukryte – powstałe z winy producenta.
 5. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne, wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu jak też niewłaściwej konserwacji czy eksploatacji, uszkodzenia powstałe na skutek postępowania niezgodnego z instrukcją i zasadami bezpieczeństwa a także spowodowanych dokonanymi przez użytkownika przeróbkami, naturalnego zużywania się produktu, rozbicia , uszkodzenia czy zagubienia części.
 6. Jakiekolwiek przeróbki, naprawy i zmiany dokonane przez użytkownika w okresie gwarancyjnym oraz zerwanie plomb gwarancyjnych, powodują utratę gwarancji.
 7. W razie nie uznania reklamacji, Klient może skorzystać z usług serwisu pogwarancyjnego.
 8. Płatną usługę serwisową produktu oferują importerzy oraz Firma Ektron, współpracujące z TRANSLATOR s.c. Drobne naprawy wykonujemy na miejscu w siedzibie firmy.

Usługi serwisowe

 1. Towar dostarczony do serwisu importera podlega opłacie serwisowej, związanej z przeglądem towaru (nawet w przypadku, gdy towar okaże się w pełni sprawny).
 2. Każdy produkt przysłany do serwisu (podlegający naprawie gwarancyjnej czy pogwarancyjnej), powinien zostać umyty i wyczyszczony.

Ochrona danych

 1. Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, TRANSLATOR s.c. gwarantuje, iż dane Klientów nie będą ujawnione osobom nieupoważnionym.
 2. Składając zamówienie Klient zgadza się na przetwarzanie i wykorzystanie swoich danych w celu realizacji zamówienia.
 3. Sprzedawca ma prawo przekazać niezbędne dane przewoźnikowi.
 4. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, a także do ich poprawiania i żądania usunięcia z bazy danych.

Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego i Aplikacji zdalniesterowane.pl (w tym z wykorzystaniem plików cookies) jest spółka cywilna TRANSLATOR s.c. Marian Gaca, Bogusława Gaca z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Olszynki Grochowskiej 63 lok. 2, 04-281 Warszawa, zarejestrowana w CEIDG REGON 010279394, NIP 521-052-48-64.

2) Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane adresowe, identyfikator internetowy.

3) Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

– przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

– zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

– adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

– prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

– przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

– przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

4) Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym.

5) Możliwe cele przetwarzania Danych Osobowych Klientów przez Administratora to w szczególności:

-zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (Twoje dane osobowe są nam potrzebne do realizacji Twojego zamówienia i wykonania zawartej umowy – w szczególności potwierdzenia jego złożenia oraz zarezerwowania lub wysłania do Ciebie wybranego produktu, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Tobą w tej sprawie);

-przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;

-dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich – w przypadku korzystania z większości funkcjonalności Sklepu Internetowego i Aplikacji;

-wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych;

-prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów.

6) Administrator może przetwarzać w szczególności następujące Dane Osobowe Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego lub Aplikacji:

– Dane Osobowe podane w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień w Sklepie Internetowym (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeżeli jest inny niż adres dostawy], nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]) oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego lub Aplikacji;

– Dane Osobowe podawane podczas korzystania z formularza kontaktowego, czy przekazywane podczas składania reklamacji;

7) Podanie Danych Osobowych przez Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności naszego sklepu na przykład do złożenia przez Klienta Zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży), rejestracji Konta. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest uprzednio w Sklepie Internetowym (oznaczamy dane, których podanie jest konieczne do zawarcia umowy/skorzystania z określonej funkcjonalności), w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem lub w Regulaminie. Konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.

8) Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przede wszystkim Danych Osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień i zawieraniu Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym. Również w przypadku Danych Osobowych przekazanych nam w związku z reklamacją Klienta podstawą prawną ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania / obsługi umowy sprzedaży reklamowanych towarów.

9) Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane również na podstawie:

-obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

-niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

10) Każdorazowo katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Klient. Katalog odbiorców danych wynika również ze zgody Klienta, lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań podejmowanych przez niego w Sklepie Internetowym lub Aplikacji.

11) Każdemu Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

– przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;

– dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane);

– żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);

– cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

12) Dane Osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania ze Sklepu Internetowego (przy czym mogą zostać usunięte po trzech latach od ostatniej aktywności Klienta w ramach Sklepu Internetowego).

W każdym przypadku:

-Dane Osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania;

-Dane Osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W zależności od zakresu Danych Osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

13) Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator odpowiednio udostępnia np. następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

-Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

-Certyfikat SSL na stronach Sklepu internetowego, na których podawane są Dane Osobowe.

-Szyfrowanie danych służących do autoryzacji osoby korzystającej z funkcjonalności Sklepu Internetowego.

-Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.